Nově otevřeno od ??. ?. 2020

ŠIROKÝ VÝBĚR
LAHVOVÉHO I TOČENÉHO
PIVA Z NAŠÍ NABÍDKY

JÍDELNÍ LIST